COPPER CATHODE & MILL BERRY SCRAP

 

Date: 13.02.2019 Copper SCRAP Mill Berry, EUROPE Origin, QUANTITY: 20 Tons
Offer 724-COPPER MILLBERRY SCRAP EUROPE.pdf (440.07KB)
Date: 13.02.2019 Copper SCRAP Mill Berry, EUROPE Origin, QUANTITY: 20 Tons
Offer 724-COPPER MILLBERRY SCRAP EUROPE.pdf (440.07KB)
Date: 01.02.2019 COPPER CATHODE Sheets Cu 99,99% Primary QUANTITY: 5.000 Tons
Offer 611-Copper Cathod Cu 99,99.pdf (392.18KB)
Date: 01.02.2019 COPPER CATHODE Sheets Cu 99,99% Primary QUANTITY: 5.000 Tons
Offer 611-Copper Cathod Cu 99,99.pdf (392.18KB)
Date: 11.01.2019 Copper Wire Millberry Scrap & Cathodes ORIGIN EUROPE QUANTITY: 4.000 TONS
Offer 655-Copper Millberry Scrap & Cathode.pdf (1.14MB)
Date: 11.01.2019 Copper Wire Millberry Scrap & Cathodes ORIGIN EUROPE QUANTITY: 4.000 TONS
Offer 655-Copper Millberry Scrap & Cathode.pdf (1.14MB)